KAMNOSEŠKA DELAVNICA

Z obdelavo dolenjskega naravnega kamna, kamnoseštvom, skušamo ohraniti tudi njegovo tradicionalno rabo s tem, da vgrajujemo masivne elemente. V Beli Krajini imamo manjši kamnolom, kjer pridobivamo kamen za potrebe naše kamnoseške delavnice. Zaradi pestrosti kamnin v Sloveniji, imamo še dve vrsti kamna, ampak v manjših količinah.

Naša glavna dejavnost je obdelava naravnega dolenjskega kamna. Izdelujemo predvsem masivne elemente, stopnice, pragove, portale, tlake, pokrove škarp. Večino svojih kamnoseških izdelkov vgradimo v objete, ki so pod varstvom kulturne dediščine.